Televízia CENTRAL
Image default

Správy: 2. 9. 2021

  1. Názov: UKF otvára nový študentský domov
    Headline: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre privíta svojich študentov v novom akademickom roku novou možnosťou ubytovania, internátom Brezový háj. Slovenský vodohospodársky podnik sa rozhodol pri rieke Nitra vybudovať nový ochranný múr. Zberný dvor v areáli Kartuša bude náhradou za zrušenú alternatívu, ktorá sa nachádzala v minulosti na Tehelnej ulici.

Zahlásenie: Stará budova bývalého mestského úradu nepovšimnute stála šesť rokov bez výhľadu na ďalšiu budúcnosť. Univerzita Konštantína Filozofa využila schátrané priestory a vytvorila tak nový domov pre študentov, ktorých žiadosti o miesto boli z kapacitných dôvodov dosiaľ zamietnuté. Názov: Opravy múru pri rieke Nitra budú protipovodňovým opatrením

Výstrahy pred povodňami v poslednom období tvoria skutočnú hrozbu nielen pre obyvateľov Nitry. Preliatiu koryta rieky Nitra má zabrániť nový ochranný múr v úseku od mosta na Sihoti až po stavbu Promenada living park

Otvorenie zberného dvora na Cabajskej

Zahlásenie: Nové bytové a domové výstavby znamenajú aj zvýšené množstvo odpadu v meste. Nitrianske komunálne služby ponúkajú od 2. septembra obyvateľom možnosť odovzdať zložky komunálneho odpadu na ďalšom zbernom dvore, na Cabajskej ulici.

Podobné Príspevky

Spravy: Spravodajstvo z 15.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 7.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 23.6.2024

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 18.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 5.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 26.5.2024

produkcia