Televízia CENTRAL
TV CENTRAL Televízia Central je slobodné a nezávislé médium so slobodne a nezávisle vytváraným obsahom. 
Pre utváranie tohto obsahu sú určujúce len platné zákony a Ústava Slovenskej Republiky. Televízny signál sa šíri prostredníctvom satelitu Belinesat (51.5 ° E) pre zákazníkov Pantelio, Magio TV, Fiber tv Orange, SWAN, Antik, DVB-T k40 Nitra a tiež prostredníctvom SATRO MMDS, www.sledovani.sk a veľa ďalších. Analógový i digitálny signál je šírený v káblových rozvodoch v Nitre, Topoľčanoch, Trenčín, Zlatých Moravciach, Žiari nad Hronom, Bánovciach nad Bebravou, Prievidzi, Partizánskom, Vrábľoch, Šali, Galante, Seredi, Komárne a v mnohých ďalších mestách na Slovensku. Medzi významné mestá diváckeho auditória TV Central : Nitra, Bratislava, Topoľčany, Trnava , Trenčín, Piešťany, Pezinok, Dunajská Streda, Zlaté Moravce, Hlohovec, Vráble, Nové Zámky, Šaľa, Galanta , Sereď, Levice, Myjava, Stará Turá, Bánove nad Bebravou, Partizánske, Žiar nad Hronom a ďalšie. 

Profil TV CENTRAL TV Central patrí k najväčším regionálnym televíziám na Slovensku, či už ide o veľkosť územia pokrytého signálom TV Central, alebo rozsahom a pestrosťou programu. Svojím pôsobením na mediálnom trhu si veľmi rýchlo vybudovala kredit rešpektovanej televízie. Vďaka množstvu vlastných spravodajských a publicistických relácií sa stala uznávaným zdrojom informácií s vysokou sledovanosťou v regiónoch, v ktorých sa šíri signál TV Central. TV Central ponúka profesionálne spracované a denne aktualizované spravodajstvo z bezprostredného okolia našich divákov a o udalostiach, ktoré sa ich priamo dotýkajú. 

TV Central prináša vo svojom vysielaní informácie z politiky, ekonomiky, kultúry, športu a mnohých ďalších oblastí sfér spoločenského diania. Často ide o témy, ktorým celoslovenské médiá nevenujú pozornosť. Aj vďaka tejto nezastupiteľnej úlohe regionálneho média má vysielanie TV Central vysokú sledovanosť. 

Personálne a technické zabezpečenie výroby a vysielania TV Central je realizované na profesionálnej úrovni. Svojim pokrytím, bohatou programovou skladbou, štruktúrou a kvalitou vysielania sa zreteľne vymyká z bežného priemeru regionálnych médií. 

PROGRAMOVÁ PONUKA 
TV Central vysiela 24 hodín denne. Program je radený do šiestich štvorhodinových blokov. V priebehu tohto bloku diváci uvidia aktuálne spravodajstvo, šport, správy o počasí, publicistický blok a diskusnú reláciu na rôzne témy. TV Centrál v súčasnosti vysiela množstvo vlastných autorských relácií. Napríklad: 1. Spravodajstvo z regiónov 2. Športové spravodajstvo z regiónov 3. Regióny – publicistický blok 4. Všade dobre doma naj – receptár nápadov 5. Svet rýchlych kolies – motoristická relácia 6. Do gala – relácia o spoločenskom dianí 7. Style – relácia o móde 8. Babylon – hudobná relácia 9. Play off – talkshow o športe hudbe 10. Kulturklub – talkshow o kultúre 11. Hudobné fragmenty – talkshow o hudbe 12. Centrallive - magazín 

SPRAVODAJSTVO TV Central, ako jedna z mála regionálnych televízií, denne ponúka aktuálne spravodajstvo, ktoré patrí k jej najsledovanejším program. TV Central dnes ponúka správy z Nitry, Vrábľov, Zlatých Moraviec, Topoľčian, Šale, Galanty, Šurian, Serede, Trenčína, Partizánskeho, ale aj z ďalších miest a obcí západoslovenského regiónu. Spravodajstvo TV Central je vysielané v premiére každý deň o 18.45. Správy spolu so športovým spravodajstvom sú zostavené do 15 minútových blokov a reprízované v pravidelných hodinových intervaloch. Ponuka spravodajstva je doplnená aj krátkymi textovými správami na lište v dolnej časti obrazovky. TV Central tu zverejňuje najaktuálnejšie správy z regiónov, domova, zahraničia a športu, doplnené o predpoveď počasia a oznamy a pozvánky na dôležité spoločenské, kultúrne, či športové podujatia. 

PUBLICISTIKA Mimoriadny dopyt divákov po informáciách z regiónov a ich bezprostredného okolia uspokojuje aj 40 minútový blok publicistiky s názvom Región. Blok je zložený z viacerých, niekoľkominútových príspevkov, ktoré sa podrobne venujú zaujímavým témam z jednotlivých regiónov západného Slovenska. Región je vysielaný v pravidelných dvojhodinových intervaloch, každú nepárnu hodinu. Pretože prináša aktuality a zaujímavosti z bezprostredného okolia divákov TV Central, navyše formou a rozsahom, aký v plnoformátových televíziách nie je vysielaný, patrí spolu so spravodajstvom k mimoriadne sledovaným reláciám. DISKUSNÉ RELÁCIE Nezanedbateľným zdrojom informácií sú aj diskusné relácie z oblasti kultúry (Kulturklub), hudby (Hudobné fragmenty), či športu (Play off), v ktorých TV Central ponúka svojim divákom zaujímavé rozhovory s hosťami, témami a v rozsahu aký by v inom type relácie nebol možný. 

VÝHODY PREZENTÁCIE V TV CENTRAL Televízia Central patrí svojim pokrytím k najväčším regionálnym televíziám na Slovensku. Bohatá a prepracovaná programová štruktúra, množstvo vlastných autorských programov a profesionalita ich spracovania radí TV Central k špičke slovenských regionálnych médií. Vysoká úroveň vysielania a dobrý kredit, ktorý si u divákov získala, dáva možnosť kvalitnej a účinnej prezentácie tovarov, služieb, firiem, inštitúcií, či podujatí v programe TV Central. Marketingoví odborníci sa zhodujú v tom, že inzercia v regionálnom médiu je oveľa efektívnejšia ako reklama v celoštátnych médiách. Regionálna, ale i psychologická blízkosť propagovanej firmy, či výrobkov k zákazníkovi, vytvára veľmi dobré predpoklady na presné oslovenie vybranej cieľovej skupiny. Regionálny charakter TV Central v spojení s jej vysokou sledovanosťou tak vytvára ideálne podmienky na propagáciu konkrétnych produktov a služieb priamo koncovému zákazníkovi. Vzhľadom na to, že vysielanie TV Central je šírené na veľké územie západného Slovenska, získava inzercia zverejnená vo vysielaní TV Central okrem charakteru produktovej reklamy a charakter reklamy imidžovej. TV Central tak slúži aj ako efektívne médium na posilňovanie značky a upevňovanie pozícií firmy na trhu. Široké územné pokrytie v spojení s kvalitným programom, profesionalitou, vysokou sledovanosťou a veľmi výhodnými cenami za odvysielanú reklamu robia z TV Central ideálny nástroj na propagáciu produktov a služieb spolu s posilňovaním konkrétnej značky na trhu. TV Central svojim vysielaním zachytáva širokú skupinu divákov. Jednoznačne najsledovanejšou reláciou je denne aktualizované spravodajstvo sledované rôznorodou skupinou ľudí. 

Špecializované relácie (bývanie, reality, životný štýl, zdravie, politika, šport, hudba...) zasa zachytávajú konkrétne cieľové skupiny divákov a umožňujú mimoriadne efektívnu inzerciu zameranú na presne vybraný segment potenciálnych zákazníkov. Prečo teda spolupracovať s TV CENTRAL? ... pretože má dôveryhodné, aktuálne a mimoriadne sledované spravodajstvo ... ... pretože patrí k najsilnejším a najvplyvnejším regionálnym médiám v Nitrianskom regióne i na západnom Slovensku ... ... pretože záujem divákov o regionálne médiá stále rastie... ... pretože klienti môžu využiť TV Central na produktovú, no zároveň aj imidžovú reklamu ... pretože umožňujeme klientom vyniknúť – TV Central ponúka mimoriadne širokú škálu prezentácie vo svojich reklamných breakoch i reláciách ... pretože TV Central preferuje individuálny prístup ku každému klientovi – sme otvorení vyhovieť špeciálnym potrebám zadávateľa, a to aj v prípade inovatívnych a netradičných riešení presne cielenej, ale i nadlinkovej komunikácie ... ... pretože našim klientom každý deň poskytujeme dosah na viac ako 500 tisíc ľudí ... ... pretože sme cenovo dostupní aj pre klientov využívajúcich nízkorozpočtové reklamné kampane... ... pretože TV Central umožňuje najúčinnejší typ prezentácie – zvukom aj obrazom, orientovanú na širokú, ale v prípade potreby aj presne cielenú skupinu divákov... ... pretože si u nás každý klient môže vybrať špecifickú cieľovú skupinu pri jednotlivých reláciách ... ... pretože sme flexibilní a časovo ústretoví pri realizácii spolupráce...