Televízia CENTRAL
Image default

Správy: 29. 4. 2023

V NITRE BOJUJÚ S DROGAMI

Mesto Nitra sa chce viac zamerať na prevenciu užívania návykových látok u mladých ľudí. Radnica preto pripravila projekt islandského modelu, ktorý je v súčasnosti celosvetovo považovaný za najúspešnejší dlhodobý prístup zameraný na prevenciu užívania drog, alkoholu, cigariet a iných návykových látok u mladých ľudí. Prínosom islandského modelu nie je len účinnejšia prevencia užívania návykových látok, ale i celková zmena spôsobu života v rodinách, komunitách a na školách.
Headline: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre rozbieha projekt Rozčítajme Nitru formou knižných búdok.

ROZČÍTAJME NITRU
V nitrianskych uliciach by sa už čoskoro mohli objaviť nové knižné búdky. Ich inštalácia je súčasťou projektu Krajskej knižnice Karola Kmeťka s názvom Rozčítajme Nitru. Cieľom týchto malých bezplatných knižníc bude zlepšiť prístup ku knihám čitateľom všetkých vekových a sociálnych skupín. Krajská knižnica bude do knižných búdok v pravidelných intervaloch dopĺňať knihy. Takto nájdu ďalšie využitie darované či duplicitné publikácie.

PO TOPOĽČANOCH NA E-KOLOBEŽKÁCH
V Topoľčanoch budú k dispozícii zdieľané elektrické kolobežky. Zastupiteľstvo schválilo Memorandum o spolupráci s firmou, ktorá ich bude prevádzkovať. Prevádzkovateľ prisľúbil dodanie dostatočného počtu e-kolobežiek a ich vhodné umiestnenie na schválených miestach. Uvažuje sa o počte 100 až 150 kolobežiek, pričom ich počet sa bude upravovať podľa záujmu verejnosti o službu tak, aby bol pokrytý dopyt. Tento typ kolobežiek poskytuje možnosť rýchlej a dostupnej prepravy na kratšie trasy, čo sa podľa slov primátorky javí vzhľadom na rozlohu mesta Topoľčany ako ideálne riešenie. Záujemca o prevádzkovanie kolobežiek prisľúbil dodanie nových a moderných zariadení s funkcionalitami, ktoré pomáhajú predchádzať problémovým situáciám. Ide najmä o vyhradenie zón, kde nebudú kolobežky aktívne, prípadne bude znížená ich maximálna rýchlosť.

Podobné Príspevky

Spravy: Spravodajstvo z 15.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 7.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 23.6.2024

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 18.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 5.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 26.5.2024

produkcia