Televízia CENTRAL
Image default

Správy – 15. 6. 2022

Headline: Predstavitelia K8 kritizovali na rokovaní v Nitre vládu, ktorá sa podľa nich chová centralisticky. * Mentálne postihnutí ľudia ukázali svoj talent. Deň krivých zrkadiel hovorí o potrebe začlenenia hendikepovaných do spoločnosti. * Obyvatelia Topoľčian môžu tvoriť podať projekty financované z mestkého rozpočtu * Obyvatelia Partizánskeho si môžu obnoviť svoje rezidentské karty. Tie minuloročné platia len do konca júna

ZAHLASENIE

Primátori krajských miest pod vedením primátora Nitry Mareka Hattasa v rámci Združenia K8 rokovali na pôde mestského úradu v Nitre o viacerých spoločných témach a problémoch miest. Medzi najdôležitejšie témy rokovania patrilo napríklad financovanie územnej samosprávy, či eurofondy. Predstavitelia krajských miest nešetrili ani kritikou na vládu.

NAZOV: DEŇ ĽUDÍ S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
Headline:
ZAHLASENIE:
Sme iní, nie horší. Chceme žiť s vami, nie vedľa vás… toto je dlhoročné motto akcie Deň krivých zrkadiel. V tento deň verejnosť spoznáva talent, zručnosti, schopnosti a názory mentálne postihnutých. V rôznych mestách Slovenska prebiehajú koncerty, tanečné vystúpenia, či rozličné sprievodné podujatia, na ktorých majú ludia možnosť zakúpiť si originálne autentické výrobky. Podujatie pripravilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

PROJEKTY OBČANOV FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU MESTA
Obyvatelia Topoľčian môžu v priebehu júna a júla tvoriť a podávať verejnoprospešné projekty, ktoré chcú financovať z participatívneho rozpočtu mesta. Radnica tento rok podporí projekty celkovou sumou 40.000 eur. Projekty budú v priebehu augusta posudzovať na mestskom úrade a v septembri sa uskutoční ich verejná prezentácia na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Počas septembra a októbra sa uskutoční verejné hlasovanie a zapracovanie víťazných projektov do rozpočtu mesta. Jednotlivé schválené zámery sa budú môcť realizovať počas roka 2023.

NEZABUDNITE NA OBNOVU REZIDENTSKEJ KARTY
Obyvatelia Partizánskeho môžu požiadať o obnovu rezidentských kariet, ktorá im umožní parkovanie v mestskej parkovacej zóne. Väčšine rezidentov totiž 30. júna končí platnosť ročných parkovacích kariet. O obnovu rezidentskej karty môžu obyvatelia požiadať vyplnením online žiadosti na internetovej stránke parkovaniepartizanske.sk. Po overení údajov dostanú platobné údaje do svojho účtu, kde pribudla možnosť platby kartou. Rezidentskú kartu si môžu dať vodiči obnoviť aj na mestskom úrade. K nahliadnutiu musia priniesť občiansky preukaz a veľký technický preukaz. Do mestskej parkovacej zóny samospráva zaradila miesta v mestskej časti Centrum – Baťovany a blízkeho okolia.

Podobné Príspevky

Spravy: Spravodajstvo z 15.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 7.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 23.6.2024

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 18.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 5.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 26.5.2024

produkcia