Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVY – 9. 4. 2021

NÁZOV : ZOBOR SA BUDE ČISTIŤ AJ NAPRIEK PANDÉMII
Headline: Turisti a ochrancovia prírody budú aj tento rok čistiť Zobor a turistické chodníky od odpadkov a čiernych skládok. Bude to však trochu inak. * Myslíte si,že ste prekonali ochorenie COVID-19? Vo vašom organizme môže byť stopa. * Mesto Vráble plánuje vybudovať komplex zariadení sociálnych služieb (ZSS) Žitava. *

Zahlásenie :
Jarné čistenie Zobora sa tento rok uskutoční aj napriek pandémii. Akcia sa organizuje od roku 2007. Tentoraz to bude vzhľadom na pandémiu a prijaté opatrenia však v špeciálnej podobe – nie skupinovo v jeden deň, ale individuálne počas 4 dní. Od 8-11.aprila tak majú Nitrania možnosť odniesť odpad do kontajnera, ktorý bude umiestnený pred liečebným ústavom na Zobore. Odpad bude možné zanechať aj v zabezpečených a uzavretých vreciach na Pyramíde pri zelenom prívese.

NADPIS: STOPY PO COVIDE V KRVI
Zahlásenie:
Na určenie toho, či človek prekonáva, alebo už prekonal ochorenie Covid-19, sa používajú dve základné metódy. Prebiehajúce ochorenie sa zisťuje najspolahlivejšie prostredníctvom PCR testu, to, či ste už chorobu prekonali, zase určujú protilátky v krvi. Sú však ľudia, ktorí si ani pri prekonaní Covid-u nevytvoria protilátky.Vyšetrenie hladín protilátok proti koronavírusu môže preukázať, či sa človek s vírusom už stretol, či organizmus spustil obrannú reakciu a či si už vybudoval imunitu proti tomuto ochoreniu tvorbou protilátok.

NOVÉ ZSS VO VRÁBĽOCH
Mesto Vráble plánuje vybudovať komplex zariadení sociálnych služieb (ZSS) Žitava. Samospráva chce nadviazať na už existujúcu sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ktorá je zameraná na rôzne cieľové skupiny obyvateľstva.Financovanie výstavby objektov plánuje žiadateľ zabezpečiť z úverových zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania v rámci programu Výstavba zariadenia sociálnych služieb alebo z pripravovanej výzvy rozvoja komunitných sociálnych služieb. Podľa harmonogramu prác by sa mala prevádzka ZSS postupne začať spúšťať v auguste 2023.Komplex zariadení sociálnych služieb vo Vrábľoch by mal zahŕňať zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom s celkovou kapacitou 40 miest, špecializované zariadenie s celoročným pobytom s kapacitou 40 miest so špecializáciou na demenciu rôzneho typu a Alzheimerovu chorobu, centrum komunitných služieb. ZSS Žitava by malo byť realizované v katastrálnom území Dyčka na pozemku v lokalite, ktorá je vhodná na výstavbu a dobudovanie celkovej infraštruktúry sociálnych služieb a je ľahko dostupná pre všetky cieľové skupiny.

ODKAZ DUBČEKA V LITERÁRNEJ SÚŤAŽI
Predstaviť vlastný pohľad na významnú osobnosť moderných slovenských dejín, uznávanú na celom svete, môžu prostredníctvom ľubovoľného slohového útvaru žiaci základných a študenti stredných či vysokých škôl, a to do konca júna 2021. Celoslovenskú literárnu súťaž Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj s obcou Uhrovec pri príležitosti 100. výročia narodenia politika, veľkého demokrata a Európana. Príspevky je potrebné zaslať v dvoch vyhotoveniach na adresu Obecného úradu v Uhrovci a zároveň emailom na projekty@uhrovec.sk. Autorské práce bude hodnotiť odborná porota zložená z vedeckých pracovníkov, novinárov a pedagógov. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v novembri v rodnej obci Dubčeka ako súčasť vzdelávacieho seminára pre mládež, na ktorý budú pozvaní všetci prihlásení súťažiaci. Súťaž sa koná v rámci Roka Alexandra Dubčeka, ktorý vyhlásila Matica slovenská.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia