Televízia CENTRAL
Image default

Správy – 5. 11. 2022

Headline: Konferencia lekárske dni po troch rokoch hostila lekárov a sestry s medzinárodnou účasťou. * Nitriansky kraj má niekoľko nedostatkových okresov. Bude mať kto liečiť? * Na budove nitrianskej tržnice vymenia okná * V meste Topoľčany vzniknú desiatky parkovacích miest.

LEKÁRSKE DNI
Spolok lekárov Ponitria pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku usporiadal kongres 55. Nitrianske lekárske dni s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Hlavnou a nosnou témou konferencie je Multidisciplinárny prístup v manažmente pacienta v období pandémie Covid 19. V modernej medicíne sa ukázalo, že práve takýto prístup k manažmentu pacientov je veľmi dôležitý.
Headline:

NÁZOV: NEDOSTATKOVÉ OKRESY V KRAJI
Na Slovensku dlhodobo chýbajú lekári a sestry. V niektorých okresoch je situácia natoľko kritická, že obyvateľom hrozí, že ich nebude mať kto vyšetriť. Tieto okresy sa nazývajú ako nedostatkové. Problém so zabezpečením zdravotnej starostlivosti má aj Nitriansky kraj. Pomôcť s riešením dostupnosti zdravotnej starostlivosti by mala kraju aj finančná podpora.

NA BUDOVE TRŽNICE VYMENIA OKNÁ
Mesto Nitra v rámci obnovy Mestskej tržnice postupne realizuje výmenu okien. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, zaradenú do TOP 200 národných kultúrnych pamiatok na Slovenku s prioritnou ochranou, obnova vychádza z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu. Vysúťažená firma bude riešiť umelecko-remeselnú obnovu 38 okien, zmluva je uzatvorená na dva roky. Okná obnovujú spôsobom umelecko-remeselnej obnovy. V prípade ak takáto obnova nie je možná, osádzajú sa repliky okien. Momentálne môžete na tržnici uvidieť tri nové plastové okná a dve drevené okná v odlišnom vizuáli, avšak neľakajte sa, ide o dočasné riešenie. Firma do konca roka pracuje na umelecko-remeselnej obnove dvoch vybraných okien a na výrobe troch kusov replík historických okien. Dočasné okná boli osadené z dôvodu zabráneniu prenikania zimy a hluku do prevádzok tržnice.


NOVÉ AUTÁ NA ZBER ODPADU
Vozový park Nitrianskych komunálnych služieb (NKS) sa rozšíri. Od mesta dostanú nové autá na zber odpadu. Ako informovala radnica, celková cena za nákup dvoch nových vozidiel presiahla sumu 476.000 eur. Autá s celkovou hmotnosťou 18 ton budú slúžiť na zber komunálneho a triedeného odpadu. Zníži sa tak priemerný vek vozového parku, ktorý aktuálne predstavuje osem rokov. Komunálne služby obnovujú vozový park podľa schváleného plánu a podľa svojich finančných možností.


V TOPOĽČANOCH VZNIKNÚ PARKOVACIE MIESTA
Na sídlisku F v Topoľčanoch vzniknú desiatky nových parkovacích miest. Celkové náklady na ich výstavbu dosiahnu takmer 430.000 eur. Ako sa uvádza v podkladoch pre verejné obstarávanie, celkovo má na sídlisku vzniknúť 85 parkovacích miest, z ktorých budú štyri vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Nové miesta na parkovanie vzniknú pri už existujúcich parkoviskách na uliciach Boženy Nemcovej, Ľudmily Podjavorinskej a Clementisovej. Súčasťou prác budú aj úpravy komunikácií a chodníkov. Na viacerých miestach je navrhnuté aj nové osvetlenie a vybudovanie odlučovača ropných látok a zberného kanalizačného potrubia. „V súčasnosti sa tu nachádza verejná zeleň, v ktorej je naprojektovaný a povolený výrub časti drevín, zvyšná zeleň bude zachovaná.

Podobné Príspevky

Spravy: Spravodajstvo z 15.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 7.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 23.6.2024

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 18.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 5.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 26.5.2024

produkcia