Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVY – 27. 4. 2021

Výstavba nového športoviska má byť sčasti financovaná z Fondu na podporu športu. * Trenčianska župa hľadá laureátov najvyššieho ocenenia Trenčianskeho kraja! * V Nitre by mala v budúcnosti vyrásť nová športová hala * V rámci Participatívneho – komunitného rozpočtu TSK bolo doručených 92 originálnych projektov


NITRA BUDE MAŤ NOVÚ ŠPORTOVÚ HALU
V Nitre by mala v budúcnosti vyrásť nová športová hala. Stáť by mala pod Nitrianskym hradom, medzi severnou tribúnou miestneho futbalového štadióna a riekou Nitra. Mestskí poslanci už na svojom aprílovom rokovaní schválili prenájom pozemkov pre športový klub Box Club Stavbár Nitra na dobu určitú 30 rokov s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy o ďalších 20 rokov. Nájomné bude zatiaľ symbolické jedno euro. Odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k multifunkčnej športovej hale a počas jej prevádzky bude nájomné 35 centov za štvorcový meter a rok. Výstavba multifunkčnej športovej haly sa má realizovať na základe Memoranda o spolupráci, ktoré pred časom schválilo mestské zastupiteľstvo medzi Nitrianskou investičnou spoločnosťou a Box Clubom Stavbár.


DOTÁCIE NITRIANSKEHO ŠPORTU
Mesto Nitra podporí športové kluby dotáciami vo výške takmer 600.000 eur. Pomoc pre športovcov schválili mestskí poslanci na svojom aprílovom zastupiteľstve. Ako sa uvádza v schválenom materiáli, sumu takmer 370 tisíc eur získajú takzvané strategické športy. Dotáciu vyše 175.000 eur tak dostanú hokejisti z HK Nitra a viac ako 24.000 eur aj volejbalový klub ZŠK UKF. Individuálne strategické športy získajú celkovo 169.999 eur, z ktorých sa dotácie ujdú atlétom, boxerom i karatistom. Ostatné športové kluby si rozdelia celkovú sumu 203.227 eur. Sú medzi nimi basketbalisti, futbalisti, florbalisti, korfbalisti, hokejbalisti i hádzanári. Z individuálnych športov mesto podporí gymnastov, zápasníkov, tenistov a ďalších športovcov.


NOVÉ OČKOVACIE CENTRÁ V NSK
V Nitrianskom kraji vzniknú dve nové veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC). Ich zriadenie v Nových Zámkoch a Leviciach schválili v pondelok poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Svoju činnosť by mali začať v priebehu mája, v prevádzke cez víkendy. Presný termín otvorenia veľkokapacitných očkovacích centier bude závisieť od dostupnosti vakcín. V jeden deň by sa mohlo v každom z centier očkovať 700 až 1000 ľudí. VOC v Nových Zámkoch bude zriadené v Cisársko-kráľovskej jazdiarni vo vlastníctve mesta Nové Zámky. VOC Levice bude zriadené v priestoroch nemocnice v Leviciach na základe zmluvy medzi NSK a Nemocnicou Agel Levice. Nitriansky samosprávny kraj už prevádzkuje VOC v Nitre, Šali a Štúrove. Počet ľudí zaočkovaných vo VOC v Nitrianskom kraji tak presiahol hranicu 20.000 ľudí.


92 ORIGINÁLNYCH PROJEKTOV NA ROZVOJ TSK
Kvôli pandémii koronavírusu bol Participatívny-komunitný rozpočet TSK v minulom roku zrušený, po ročnej prestávke bolo možné opäť predkladať zaujímavé komunitné projekty z vybraných oblastí, ktoré prispejú k rozvoju kraja. Doručené boli námety s požadovanou podporou kraja väčšou ako 190 tisíc eur. Projekty podávali navrhovatelia zo všetkých deviatich okresov Trenčianskeho kraja. Najviac ich prišlo z okresu Partizánske, z hľadiska oblasti podpory prevažovali projekty z voľno-časových aktivít. Tie po posúdení formálnej správnosti čaká verejné zvažovanie s ich predkladateľmi, do ktorého postúpilo 82 projektov. Ktoré sú to, je možné nájsť na webovej stránke kraja, v sekcii Financie. Zvažovania sa uskutočnia počas štyroch dní. Prvé stretnutie bude už vo štvrtok 29. apríla 2021, ďalšie sa uskutočnia v dňoch od 4. do 6. mája 2021. Predkladatelia sa ich môžu zúčastniť buď osobne, a to priamo na župnom úrade v Trenčíne alebo on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prístup dostanú na svoje e-mailové adresy.


TSK HĽADÁ VÝNIMOČNÉ OSOBNOSTI
Trenčianska župa otvára piatu výzvu na nomináciu výnimočných osobností, ktoré svojim životným príbehom a skutkami pomohli rozvoju a dôstojnej reprezentácii kraja aj za jeho hranicami. Štatút TSK umožňuje každoročne oceniť mimoriadnych ľudí a ich životné dielo Cenou TSK a Cenou predsedu . Nominovať budúcich laureátov najvyššieho ocenenia môže verejnosť, a to do konca 30. septembra 2021. „Už piaty rok župa prosí verejnosť, aby pomohla nájsť jednotlivcov a kolektívy s výnimočnými zásluhami. Svoje tipy môžete posielať poštou na adresu župného úradu v Trenčíne, e-mailom alebo osobne doručiť na podateľňu úradu. V návrhu nezabudnite okrem titulu, mena, priezviska, dátumu a miesta narodenia uviesť aj zdôvodnenie nominácie. V prípade kolektívu je potrebné napísať jeho celý názov a sídlo.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.5.2024

produkcia

Správy: Fakultnú nemocnicu v Nitre čakajú v blízkom čase priestorové zmeny

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 10.5.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia