Televízia CENTRAL
Image default

Správy – 24. 12. 2022

Vianoce a ich duchovné posolstvo * Mesto Nitra čaká v roku 2023 šetrenie vo viacerých oblastiach. * Na brehu rieky Nitra opäť vyrastie topoľová aleja * V DAB sa verejnosť rozlúčila s Hildou Augustovičovou


VIANOCE A ICH DUCHOVNÉ POSOLSTVO
Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví Vianoce v rôznych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávnych slávia Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Nitriansky hrad počas sviatkov ožije duchovným aj kultúrnym programom. Návštevníci sa môžu tešiť na početné bohoslužby aj pekný Betlehem.

MESTO BUDE ŠETRIŤ NA ENERGIÁCH

Mesto Nitra čaká v roku 2023 šetrenie vo viacerých oblastiach. Týkať sa môže mestskej hromadnej dopravy, športovísk, ale napríklad aj starostlivosti o zeleň či výdavkov na verejné osvetlenie. Podľa prednostu mestského úradu Martina Horáka sa radnica snaží šetrením reagovať na napätý rozpočet mesta v roku 2023. Radnica okresala napríklad aj rozpočet na propagáciu, od budúceho roka plánuje tiež znížiť náklad Radničných novín. Mesto na budúci rok plánuje upraviť aj počet kosieb trávnikov. Zároveň chce pomocou zariadení na zachytávanie dažďovej vody znížiť náklady na odvod odpadových vôd.

V NITRE SA BUDE SVIETIŤ MENEJ
Radnica chce šetriť aj na energiách. Plánuje pokračovať v zatepľovaní mestských budov a obmedziť tiež osvetlenie dominánt, historických a kultúrnych objektov. Priestor na úspory je na verejnom osvetlení, kde mesto nechalo spracovať energetický audit a pripravuje verejné obstarávanie na realizáciu výmeny svietidiel spolu so správou osvetlenia a výmenou stožiarov a káblov. V celoročných prevádzkach je možné náklady na elektrinu znížiť využitím fotovoltiky a solárnych systémov.

POKRAČOVANIE OBNOVY MESTSKEJ TRŽNICE
Mesto Nitra pokračuje v rekonštrukcii tržnice. V súčasnosti už pripravuje jej štvrtú etapu. Jej súčasťou bude umelecko-remeselná obnova okien a ďalšie stavebné práce. Celkové náklady na ďalšiu fázu opravy mestskej tržnice dosiahnu takmer 168.000 eur, 95 percent z tejto sumy chce radnica financovať z dotácie Ministerstva kultúry SR. “ tejto etape obnovujú 30 okien a uskutočňujú sa konštrukčné a klampiarske práce a izolácia proti vode a vlhkosti. Budova mestskej tržnice bola postavená 1889-1890. Nachádzali sa tu vojenské kasárne pre 60. prápor domobrany. V roku 1930 bol priestor kasární upravený na nové mestské trhovisko.


VYSADIA NOVÚ TOPĽOVÚ ALEJU
Na brehu rieky Nitra opäť vyrastie topoľová aleja. Mesto už v mestskom parku vysadilo 60 nových stromov, ktoré nahradia ikonické stromoradie, ktoré desaťročia zdobilo nábrežie medzi letným kúpaliskom a Vodnou ulicou. Aleju tvorili topole čierne, ktoré však boli vlani pre svoj vysoký vek vyrúbané. „Podľa arboristického posudku mali približne 80 rokov, to znamená, že boli minimálne dvadsať rokov po životnosti a predstavovali bezpečnostné riziko pre návštevníkov parku. Výrub ikonickej aleje vnímali obyvatelia Nitry veľmi citlivo, preto sa mesto pri jej obnove snaží zachovať pôvodný ráz lokality.

ROZLÚČKA S HILDOU AUGUSTOVIČOVOU
Vo veku 88 rokov zomrela 18. 12. herečka a bývalá riaditeľka Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre Hilda Augustovičová. Narodila sa v roku 1934 v Budmericiach. Už ako 16-ročná sa stala členkou Dedinského divadla v Bratislave. Patrila do hereckej generácie prvých absolventov Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde študovala pod pedagogickým vedením Janka Borodáča, Bety Poničanovej či Viliama Záborského a Ladislava Chudíka.V rokoch 1974 až 1982 bola umeleckou šéfkou a v rokoch 1982 až 1990 riaditeľkou DAB v Nitre. Ako umelecká šéfka vycítila režijný talent vtedy herca Jozefa Bednárika a ponúkla mu prvú profesionálnu réžiu v nitrianskom divadle. V pozícii riaditeľky divadla sa napriek zložitej dobe významne pričinila o stavbu novej modernej budovy divadla na Svätoplukovom námestí v Nitre. S pani herečkou sa verejnosť rozlúčila 22. decembra na divadelných doskách divadla andreja bagara .

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.5.2024

produkcia

Správy: Fakultnú nemocnicu v Nitre čakajú v blízkom čase priestorové zmeny

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 10.5.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia