Televízia CENTRAL
Image default

Správy – 13. 5. 2022

Do kasární pod Zoborom sa po 16-ročnom konzervovaní v zahraničí vrátila posledná časť mimoriadne vzácnej hrobky starej viac ako 1600 rokov. Tu boli jednotlivé časti uložené do moderných klimatizovaných depozitárov Archeologického ústavu. Hrobka bola nájdená v roku 2006 v Poprade-Matejovciach. O slávnom kniežati sa pripravuje stála expozícia v Podtatranskom múzeu v Poprade, ktorá bude obsahovať všetky najvýznamnejšie nálezy z hrobky, zvyšok zostane uložený v špecializovaných depozitároch ústavu v Nitre.

NAZOV: KONZUMNÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL ZABÍJA PLANÉTU

Každodenné rozhodovanie pri nakupovaní, narábaní s odpadmi, starostlivosť o domácnosť či sociálne otázky – to všetko sú oblasti, pri ktorých by sme sa mali zamyslieť, či niečo z toho, čo dostávame od spoločnosti, sme schopní aj vrátiť. Stačí sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť, či naozaj potrebujeme nakupovať tak často a či konzumný spôsob života dokážeme obmedziť. Práve tejto problematike sa venuje aj filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM, ktorého témou je práve konzum.


REVITALIZÁCIA SÍDLISKA DIELY
Nitrianske sídlisko Diely by sa malo dočkať revitalizácie, zásluhou ktorej by sa mala stať jedna z najmladších mestských častí atraktívnejším miestom pre život. Mesto už v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vyhlásilo verejnú urbanisticko-krajinársku súťaž. Lehota na podávanie architektonických návrhov je 14. júl, predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty je 28. júl 2022. „Koncepcia riešenia verejných priestranstiev získaná súťažou návrhov bude pre mesto Nitra podkladom pri tvorbe zadania nového územného plánu a stane sa zároveň stratégiou pri postupnej revitalizácii obytného súboru v súlade s víziou polycentrického mesta.


NOVÁ DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA
Nemocnica v Handlovej od mája rozšírila spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti o diabetologickú ambulanciu. Vyšla tak v ústrety pacientom, ktorí už dlhší čas adresovali nemocnici dopyt na vznik tejto odbornej ambulancie. Novootvorená ambulancia pokryje potreby regiónu v starostlivosti o dospelých diabetikov. Vedie ju lekárka Viera Šuličová, ktorá prišla do Handlovej z bojnickej nemocnice, kde pracovala na internom oddelení a neskôr v tamojšej diabetologickej ambulancii. Realizujú štandardné diabetologické vyšetrenia dospelých diabetikov spojené s pravidelnými kontrolami,či odosielaním pacientov na ďalšie potrebné vyšetrenia.


NKN UDELILA GRANTY
Nitrianska komunitná nadácia (NKN) udelila granty na projekty zamerané na pomoc ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny. Granty sú financované z verejnej zbierky Nitra pomáha Ukrajine, v rámci ktorej sa k 1. máju vyzbieralo takmer 2700 eur. Podporu v hodnote 500 eur získala Diecézna charita Nitra. Grant v hodnote 500 eur získalo aj Centrum pre rodinu – Nitra, ktoré zastrešuje prevádzku výdajného a zberného miesta hmotnej pomoci pre ukrajinských odídencov. Otvorené je v pracovných dňoch. „Týždenne ho navštevuje približne 500 ľudí. Slúži aj na zber hmotných potrieb, ktoré sú na týždennej báze adresne posielané do ukrajinských miest. Na mieste sa strieda približne 30 dobrovoľníkov, v súčasnosti už aj z Ukrajiny. Financie budú použité na kompenzáciu nákladov spojených s prevádzkovaním miesta,

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia