Televízia CENTRAL

REGIÓN: Veda je všade okolo nás

Michael G. S. Londesborough je významný chemik, vedec a výskumník v jednej osobe. Narodil sa v Londýne a od roku 2002 realizuje výskumnú činnosť v Prahe.Venuje sa najmä popularizácii vedy v širokej verejnosti, výučbe mladých ľudí na školách či budovaniu vzťahov medzi mladými vedcami. Jeho vedecká show zavítala aj na Pedagogickú fakultu UKF v Nitre.

Podobné Príspevky

Región: Strojársky veľtrh 2024

produkcia

Región: Deň múzeí a galérií

produkcia

Región: Mimoriadne zastupiteľstvo TSK k zdravotníctvu

produkcia

Región: Včelárske slávnosti

produkcia

Región: SPU otvorila jedinečné kreatívne centrum

produkcia

Región: Literatúra v uliciach mesta

produkcia