Televízia CENTRAL

REGIÓN: Jedna Európa, jeden jazyk

Stretnutie akademikov, politikov  a intelektuálov nad témou medzinárodnej komunikácie v európskej únii bolo náplňou konferencie, ktorú zorganizovala katedra stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Hlavnými témami boli otázky jazykových problémov občianskej participácie i pri ekonomickej integrácii, stav a perspektívy cudzojazyčného vzdelávania v Európskej únii.

Podobné Príspevky

Región: Juliáles v Kreatív Klasov

produkcia

Región: V Branči zrekonštruovali kostol

produkcia

Región: Fyzika ako ju nepoznáme

produkcia

Región: Veľko-hostianská vatra

produkcia

Región: Lúčnica zavŕšila slávnosti Nitra,milá Nitra

produkcia

Región: Slávnosti otvorila púť a Pribinova Nitrawa

produkcia