Televízia CENTRAL
Image default

Správy: Spravodajstvo 7.10.2023

Výsledky kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom spoločnosti Nitrianska investičná, poukázali na veľké množstvo nedostatkov

Mestská polícia predložila primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti jej fungovania aj s vyčíslením jej nákladov.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia