Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVY – 30. 5. 2021

Pandémia neovplyvnila dopyt po voľných pracovných miestach v Nitrianskom regióne. Aké pozície sú aktuálne žiadané? * Mesto Nitra chce reagovať na klimatické zmeny súvisiace s globálnym otepľovaním. * V Nitre oficiálne odovzdali do užívania nový cyklistický most. * Cyrilo-Metodská cesta sa zaradila do európskeho zoznamu kultúrnych a pútnických ciest

Názov: PROFESIE POČAS PANDÉMIE
Väčšina zamestnávateľov v Nitrianskom regióne je prevažne strojárskeho charakteru a od toho sa odvíja aj ponuka voľných pracovných miest v regióne. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre evidoval v čase pred pandémiou 7800 voľných pracovných miest a aktuálne je v databáze 5917 voľných pracovných miest. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre konštatuje, že počas pandémie nepoklesol dopyt po voľných pracovných miestach zo strany zamestnávateľov.

NÁZOV: NITRA REAGUJE NA KLIMATICKÉ ZMENY

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre špecifický cieľ, ktorým je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Mesto Nitra sa rozhodlo do výzvy zapojiť s niekoľkými projektami.


KALVÁRSKY MOST ODOVZANÝ DO UŽÍVANIA
V Nitre oficiálne odovzdali do užívania nový cyklistický most. Premosťuje rieku Nitra pod Kalváriou a spojí Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže.Takmer 50 metrov dlhý most dostal vo verejnej ankete meno Kalvársky. Široký je štyri metre a vedú ním dva cyklistické pásy. „Súčasťou jeho konštrukcie je aj zaujímavé osvetlenie. Na most nadväzuje približne 800 metrov novej cyklotrasy od Univerzitného mosta po potok Selenec. Celkové oprávnené náklady na výstavbu mosta dosiahli sumu 1.366.707 eur. Takmer 1,3 milióna eur získalo mesto z fondov Európskej únie, zvyšok tvorilo spolufinancovanie z mestského rozpočtu. V meste sa momentálne dokončujú cyklistické garáže, v priebehu niekoľkých mesiacov by podľa primátora mohlo byť odovzdané do užívania aj cyklodepo na autobusovej stanici. Hotová je tiež projektová dokumentácia podjazdu pod Univerzitným mostom.


RADA EURÓPY CERTIFIKOVALA CYRILO-METODSKÚ CESTU
Cyrilo-metodská cesta, ktorú už niekoľko rokov budujú organizácie v Nitrianskom i Zlínskom kraji, bola v Rade Európy certifikovaná na Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda. Ako oznámilo Nitrianske biskupstvo, v konkurencii tohtoročných 13 kandidátov sa táto cesta zaradila do európskeho zoznamu kultúrnych a pútnických ciest, akou je napríklad aj známa Svätojakubská cesta. Certifikovaná kultúrna cesta je venovaná zachovávaniu, sprítomňovaniu a šíreniu odkazu sv. Cyrila a Metoda a ich priamych učeníkov, ktorí stáli pri zrode slovanských kultúr. Trasy novej kultúrnej cesty sú vedené smerom zo Solúna na územie bývalej Veľkej Moravy s jej centrami, akým bola aj Nitra, a odtiaľ do Ríma. Kopírujú tak cestu vierozvestcov na misiu k Slovanom a následnú cestu do Ríma, výsledkom ktorej bolo schválenie staroslovienčiny ako ďalšieho liturgického jazyka.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 7.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 23.6.2024

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 18.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 5.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 26.5.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 15.5.2024

produkcia