Televízia CENTRAL
Image default

Správy – 3. 10. 2021

Názov: JAPONSKÝ VEĽVYSLANEC NAVŠTÍVIL TOPOĽČANY Po predchádzajúcom náhodnom stretnutí predstaviteľov mesta Topoľčany s veľvyslancom Japonska, Nakagawa Makoto prijal pozvanie a strávil deň v srdci okresu, aby spoznal krásy nášho regiónu.

Headline:
Združenie samosprávnych krajov onedlho oslávi dve dekády od svojho vzniku. Počas zasadnutia predstavitelia žúp diskutovali nielen o predošlých rokoch ale aj o budúcnosti slovenských krajov.


OTVORILI NOVÝ CINTORÍN
Mesto Nitra v stredu oficiálne otvorilo nový cintorín na Levickej ulici na sídlisku Chrenová. Nové pietne miesto požehnal nitriansky biskup Viliam Judák. Výstavba cintorína stála takmer 1,5 milióna eur. „Okrem architektonicky zaujímavého domu smútku, rozptylovej lúky a kolumbária vzniklo na novom cintoríne približne 1450 hrobových miest pre viac ako 2500 osôb. Z tohto počtu je 825 dvojhrobov, 175 jednohrobov, 39 detských hrobov, 39 hrobiek a 258 urnových miest. Podľa pôvodných plánov mal byť nový cintorín otvorený už vlani, pre zistené nedostatky sa však jeho spustenie do prevádzky neustále odkladalo. Najprv mesto zistilo, že sa v pôvodnom projekte nepočítalo s vybavením interiéru, neskôr sa k problémom pridala zlá akustika v obradnej sieni. Počas lete sa zasa odstraňovali nedostatky na chodníkoch a vnútorných komunikáciách.

REVITALIZÁCIA BREZOVÉHO HÁJA
S výstavbou okolitých bytových komplexov Brezový háj a Living Park mesto počíta so zvýšeným pohybom mladých rodín a ich záujmom tráviť voľný čas v priestoroch parku. Preto je zámerom mesta vybudovať z Brezového hája pod Zoborom atraktívny a najmä bezpečný lokálny park, ktorý bude slúžiť okolitým obyvateľov, deťom neďalekej základnej školy či študentom ubytovaným v novom študentskom domove. Na svoje si prídu aj aktívni obyvatelia, ktorí radi športujú vonku. V rámci obnovy mesto vysadí takmer 400 nových stromov, necelých 3-tisíc trvaliek a 85-tisíc cibuľovín. Súčasťou budú aj nové dažďové záhrady na zadržiavanie vody či pestrofarebné kvitnúce lúky.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia