Televízia CENTRAL
Image default

Správy – 28. 2. 2023

VEREJNÁ DOPRAVA MUSÍ BYŤ PRIORITA

Dopravné zápchy, problematická infraštruktúra alebo znečisťovanie životného prostredia výfukovými plynmi. To sú iba niektoré z výziev, ktorým musia čeliť mnohé mestá. Aby sa znížila dopravná vyťaženosť, ktorá je už dnes na mnohých miestach kritická, kladú mestá čoraz väčší dôraz a pozornosť na zdieľanú verejnú dopravu. O podpore skvalitnenia služieb vo verejnej doprave sa diskutovalo aj na seminári v Nitre.Účastníci sa vyjadrovali k tomu, či dokáže verejná doprava konkurovať osobnej automobilovej doprave

ZÁCHRANA SLOVENSKÉHO PLEMENA
Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre prišiel s iniciatívou záchrany posledných jedincov pôvodného slovenského strakatého plemena, ktoré dnes už na Slovensku nájdeme len ojedinele. Touto myšlienkou sa nadchli ich chovatelia a v týchto dňoch sa začalo pripúšťane týchto kráv býkmi z génovej banky inseminačnej stanice v Lužiankach. Cieľom je zachovať pôvodný dobytok, ktorý prinesie úžitok nielen chovateľovi, ale patrí aj do kultúrneho bohatstva krajiny.


LÁVKU OTVORIA V JÚNI
Rekonštrukcia lávky, ktoré vedie ponad trať pri železničnej stanici a spája mestskú časť Čermáň s centrom mesta Nitra, potrvá zrejme až do júna. Opravu frekventovaného premostenia pre peších začalo mesto pred siedmimi mesiacmi. Celkové náklady dosiahnu sumu 730.000 eur. Pribudol tu už nový betónový objekt, kde bude umiestnený výťah. Vďaka nemu bude táto lávka bezbariérová. Prispejú k tomu aj revitalizované chodníky a bezbariérový priechod pre chodcov. Ďalšie pokračovanie prác bude závisieť aj od počasia. Súčasťou rekonštrukcie je okrem výstavby nového výťahu aj oprava schodiska, nová mostovka, osvetlenie i výmena priečnikov a stuženia.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 5.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 26.5.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 15.5.2024

produkcia

Správy: Fakultnú nemocnicu v Nitre čakajú v blízkom čase priestorové zmeny

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 10.5.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia