Televízia CENTRAL
Image default

Správy – 20. 2. 2023

NÁZOV: ĎALŠIE PENIAZE NA KREATÍVNE CENTRUM

Poslancom na zastupiteľstve bola predložená informatívna správa, prostredníctvom ktorej sa mali rozhodnúť, či s projektom kreatívneho centra pokračovať alebo nie. Dôvodom pochybnosti sú neustále sa meniace a navyšujúce ceny vstupných materiálov, dodávok, tiež inflácia. Taktiež udržateľnosť projektu v trvaní 5 rokov po ukončení prác, s odhadom 500.000 eur na rok.

NÁZOV: MASÁŽ CEZ PRACOVNÚ DOBU JE REALITA
V každej firme je dôležitá produktivita zamestnancov. Aby podávali dobré výkony a boli produktívni v práci, musia mať počas dňa vysokú úroveň energie, duševnú bdelosť a motiváciu. Nanešťastie, stres v práci je neustále rastúcou pliagou spolu s bolesťami svalov celého tela. Automobilka Jaguar Landrover chce tomu predísť a svojím zamestnancom začala ako benefit ponúkať masáže zadarmo priamo v závode a dokonca počas pracovnej doby.


VÝZVA PRE LEKÁROV V NSK
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne aj v tomto roku dotácie ambulanciám praktických lekárov. Ako sa uvádza vo zverejnenej výzve, maximálna výška poskytnutej dotácie na jednu žiadosť je 40.000 eur. Peniaze sú určené predovšetkým na prevádzku a modernizáciu ambulancií, ktoré sa nachádzajú v regiónoch s nedostatkom lekárov.NSK už dlhodobo pociťuje akútny nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov, zároveň eviduje nárast počtu lekárov v dôchodkovom veku. termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. marca 2023.


NOVÝ INVESTOR V TOPOĽČANOCH
V priemyselnej časti Topoľčian, pri hranici s obcou Krušovce, plánuje rakúsky investor postaviť nový závod na výrobu kontajnerov pre bioodpad. Projekt má právoplatné rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a je v štádiu územného konania. Definitívna výška investície zatiaľ nie je jasná. Závod by sa mal budovať na niekoľko etáp. Prvá etapa v rozsahu približne polovice celého zámeru je rozpočtovaná na 12-14 miliónov eur bez technologických zariadení. Tie budú tiež vo výške niekoľkých miliónov eur.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia