Televízia CENTRAL
Image default

Správy – 17. 3. 2022

Headline: Rozdelenie financií sprevádzala na zastupiteľstve búrlivá diskusia, ktorá mala za následok odchod poslancov zo zasadačky * Nový projekt z ministerstva má pomôcť slovenským firmám preniknúť na zahraničný trh a pomôcť univerzitám či samosprávam pri hľadaní zahraničných partnerov. * V Topoľčanoch otvoria triedu pre žiakov z Ukrajiny * Nitra zriadi pre utečencov ubytovne v telocvičniach

NAZOV: PROTEST PROTI PRIMÁTOROVI

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozdelenie viac ako 9 miliónov eur, ktoré majú ísť na financovanie rôznych projektov, ako napríklad obnova mestskej tržnice, revitalizácia priestranstva medzi Farskou a Štúrovou ulicou či debarierizácia Svätoplukovho námestia.Rozhodovanie o rozdelení financií sa však neozaobišlo bez búrlivej diskusie, po ktorej sa 15 z 31 poslancov odišlo z rokovacej sály. Nitrianskemu primátorovi vyčítali, že sa snažil ovplyvňovať hlasovanie.Za rozdelenie investičného balíka napokon hlasovala tesná väčšina 16 poslancov.

NÁZOV: Z REGIÓNOV DO SVETA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravilo podujatie s príznačným názvom Z regiónov do sveta. Jeho cieľom je predstaviť novú ponuku podpory štátu pri expanzii regionálnych spoločností do zahraničia. Nová ponuka je okrem malých a stredných podnikov určená aj vedecko-výskumným a vzdelávacím inštitúciám, mestám a obciam.


TRIEDA PRE DETI Z UKRAJINY
Topoľčianska radnica zriadi triedu pre deti, ktoré spolu s rodičmi museli ujsť z Ukrajiny. Ako informoval mestský úrad, vznikne v priestoroch Základnej a materskej školy Gogoľova. Trieda pre ukrajinských žiakov začne podľa mestského úradu fungovať od 4. apríla. Budú sa v nej učiť žiaci prvého stupňa základnej školy.


UBYTOVACIE KAPACITY V NITRE
V Nitre už našli útočisko desiatky ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny pred vojnou. Radnica sa v súčasnosti snaží zabezpečiť utečencom predovšetkým ubytovanie.
Mesto okrem toho posilňuje svoje kapacity aj v materských a základných školách. Pripravuje tiež denné tábory pre ukrajinské deti a v sociálnej výdajni zabezpečuje stravu sedem dní v týždni. „V spolupráci s mestskou políciou ubytovávajú ľudí, ktorí prichádzajú do Nitry v neskorých nočných hodinách. Bolo tiež vytvorené logistické centrum, ktoré zhromažďuje zbierky z celého okresu,“ informoval magistrát.
Naplno funguje aj Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre. To už rozšírilo svoju prevádzku a presťahovalo sa z klientskeho centra do priestorov centra voľného času Domino.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 21.2.24

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 10.2.2024

produkcia