Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVY – 17. 2. 2021

Šaľa bude mať nové letné kúpalisko, rekonštrukcia vyjde približne dva milióny eur. * Mesto Nitra poskytne podnikateľom pandemickú zľavu na nájomnom * Od 15. februára je okres Nitra čierny. * Mesto Nitra prenajme bývalé kino Lipa súkromnej spoločnosti * Novozámocká radnica rieši podozrivý odpad pri zatvorených gastroprevádzkach * Nitrianska komunitná nadácia sa snaží pomáhať v boji s pandémiou. Organizácie môžu požiadať o granty. * Situácia v nitrianskej nemocnici je zatiaľ stabilizovaná. Zdravotníci naďalej pokračujú v očkovaní obyvateľov na ochorenie Covid 19.

DOTÁCIA NA PODPORU NÁJOMNÉHO
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 4. 2. schválilo poskytnutie zľavy z finančného plnenia nájomného vo výške 50% pre všetkých nájomcov nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra alebo vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra, ktorí majú nárok na dotáciu na podporu nájomného v zmysle zákona. Radnica vyzýva nájomcov na poskytnutie údajov pre podanie žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného za predmet nájmu, ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo sťažené v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Žiadosť na priloženom tlačive je potrebné doručiť na Mesto Nitra, príp. referentom pre prevádzku tržníc, najneskôr do 28. 2.
ČIERNY OKRES NITRA
Od 15. februára je okres Nitra čierny. Nesmú byť otvorené školy a zakázaný je aj pobyt v prírode mimo okresu. Ľudia, ktorí chodia do práce, potrebujú negatívny test nie starší ako sedem dní. Obce a mestá z okresu Nitra už pred dvomi týždňami avizovali, že od 15. februára nebudú zabezpečovať testovanie. Nemajú na to kapacity, ľudské ani finančné. Požiadali župu, aby to riešila spolu so štátom. Samosprávny kraj má k dispozícii 100-tisíc antigénových testov, ktoré môže zadarmo distribuovať podľa požiadaviek lekárov. Samotný výkon podľa neho preplatia zdravotné poisťovne. Župný lekár Ľubomír Ševčík povedal, že testovanie majú, okrem mobilných odberných miest, zabezpečovať cez týždeň aj ambulantní lekári prvého kontaktu. V kraji je ich vyše 450. Títo poskytovatelia si môžu v rámci svojich ordinačných hodín vyčleniť istý čas na testovanie svojich zmluvných pacientov.Väčšinu lekárov tento nápad nahneval. Ak lekári odmietnu, samosprávny kraj bude v riešení postupovať v súlade so zákonom.

VRÁTI SA DO KINA LIPA KULTÚRA?
Mesto Nitra prenajme bývalé kino Lipa súkromnej spoločnosti Produkčná Jednotka. Firma už niekoľko rokov organizuje v Nitre kultúrne podujatia a koncerty. Vlani, počas koronakrízy, prišla o prenájom pôvodných priestorov a hrozilo, že svoju činnosť bude musieť ukončiť. Priestory prenajme mesto firme priamo, bez predchádzajúcej verejnej obchodnej súťaže (VOS). Ako o prípade hodnom osobitného zreteľa o tom rozhodli mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí. Viacerí z nich pripomenuli, že sa tak po dlhých rokoch vráti do nevyužívaných priestorov kina opäť kultúra.Mesto sa pokúša bývalú kinosálu so zázemím predať prostredníctvom VOS už niekoľko rokov. Vážny záujem však neprejavil nikto. Radnica preto nechcela riskovať, že priestory budú ďalej chátrať.

MODERNÉ KÚPALISKO V ŠALI
Šaľania budú mať nové kúpalisko. Po rokoch chátrania ho plánuje zrekonštruovať spoločnosť ewia za približne 2 milióny eur. V súčasnosti sa už pracuje na príprave projektovej dokumentácie, pričom novú podobu by mal areál kúpaliska získať o dva roky. Kúpalisko fungovalo od leta 1970. V súčasnosti areál kúpaliska neslúži svojmu účelu. Bazén bol zaplnený zeminou zo stavby miestneho hypermarketu a funkčné zostali iba servisné budovy, v ktorých sa stretáva šalianska mládež. Šaľanom tak zostal namiesto kúpaliska schátralý, neudržiavaný areál. V areáli kúpaliska sa nachádza aj geotermálny vrt ..byvatelia Šale a okolitých obcí užívať moderné letné kúpalisko už počas letnej sezóny 2023.
https://mynitra.sme.sk/c/22597525/sala-bude-mat-nove-letne-kupalisko.html

PODOZRIVÝ ODPAD
Novozámocká radnica si chce posvietiť na podozrivý odpad, ktorý v poslednom období vzniká vedľa niektorých gastroprevádzok. Aj napriek tomu, že sú oficiálne zatvorené, hromadia sa vedľa nich fľaše od alkoholu. Podľa magistrátu pribúda množstvo prázdnych fliaš „…v noci a potichu“ a v okolí zatvorených reštaurácií a barov sú často nakopené škatule plné odpadkov po konzumácii alkoholu. „Väčšina gastroprevádzok pritom nefunguje a podnikatelia odhlasujú nádoby na odpad a neplatia ani poplatky za jeho likvidáciu. Mesto upozornilo majiteľov niektorých prevádzok na riziko sankcií za vytváranie čiernych skládok. Jeden podobný prípad už mesto rieši prostredníctvom okresného úradu.

Nitrianska komunitná nadácia sa už viac ako 18 rokov snaží pomáhať viacerým aktívnym obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji. Prostredníctvom rôznych grantových programov podporuje verejnoprospešné aktivity z oblasti vzdelávania, zdravia, športu či kultúry. Najnovšie sa rozhodla pomôcť organizáciám a občianskym iniciatívam, ktoré sa zameriavajú na boj s pandémiou ochorenia COVID-19.

Situácia vo Fakultnej nemocnici v Nitre bola počas mesiacov december až január viac než kritická. Vysoký počet hospitalizovaných pacientov, nedostatok zdravotníckeho personálu, ale aj vysokú úmrtnosť sa však po zavedení tvrdého lockdownu v Nitre podarilo ako tak eliminovať. Aktuálne je situácia v nitrianskej nemocnici stabilizovaná a počet ľudí na covidových lôžkach sa pohybuje na úrovni okolo sto pacientov. V nemocnici sa však stále vyskytuje vysoké percento britskej mutácie koronavírusu, ktorá je v porovnaní so samotným ochorením oveľa infekčnejšia. Zdravotníci ale naďalej pokračujú aj v očkovaní na Covid 19, ktoré prebieha vo vakcinačnom centre nemocnice každý pracovný deň od 7:30 do 14:30. Na Slovensku v súčasnosti prebieha 3. fáza vakcinácie a nárok na ňu majú v tomto čase prednostne ľudia nad 75 rokov. Prihlasovanie náhradníkov na očkovanie, ktoré Fakultná nemocnica spustila koncom januára, je aktuálne pozastavené.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 21.2.24

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 10.2.2024

produkcia