Televízia CENTRAL

SPRÁVY 06.03.2017

* V Nitre sa stretli aktivisti, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné. * Podnety na nedostatky týkajúce sa mestskej športovej haly môžete podať vedúcemu prevádzky. * Poľnohospodári začínajú s prácami na poliach. * Chladné steny na detskom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Nitre, či miestami opadaná omietka na chodbách už patria do minulosti. * 

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.5.2024

produkcia

Správy: Fakultnú nemocnicu v Nitre čakajú v blízkom čase priestorové zmeny

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 10.5.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia