Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVA: Žime zdravo

Správne fungovanie ľudského organizmu je podmienené viacerými faktormi. Podpora efektívnych spôsobov prevencie je však jedným zo základov dosiahnutia dobrých výsledkov.  Aj z toho dôvodu pripravila Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre poradenské aktivity zamerané práve na zdravie. Študenti, pedagógovia, ale aj široká verejnosť si tak mohli dať zmerať tlak krvi, hladinu cukru či cholesterolu.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia