Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVA: Verejné obstarávanie na dopravcu zrušili

Vedenie mesta Nitra vo štvrtok zrušilo verejné obstarávanie na dopravcu zabezpečujúceho mestskú autobusovú dopravu v Nitre. Do súťaže sa prihlásil jediný uchádzač, spoločnosť Arriva Nitra, a. s. „Mesto ako obstarávateľ služby vo verejnom záujme posúdil ponuku ako prekračujúcu predpokladanú hodnotu zákazky.Ďalší postup vo veci zabezpečenia bezproblémového fungovania mestskej hromadnej dopravy v meste pod Zoborom bude samospráva riešiť v spolupráci so spoločnosťou Arriva Nitra a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Zmluva so súčasným dopravcom Arriva Nitra platí do 31. decembra 2019. Verejné obstarávanie vyhlásilo mesto ešte koncom marca, lehota na predkladanie ponúk sa niekoľkokrát posúvala. Dôvodom bolo opakované dopĺňanie súťažných podkladov a námietky úchádzača.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 5.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 26.5.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 15.5.2024

produkcia

Správy: Fakultnú nemocnicu v Nitre čakajú v blízkom čase priestorové zmeny

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 10.5.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia