Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVA: Nitrianski poslanci protestu prokurátora nevyhoveli

O proteste proukrátora rokovalo nitrianske mestské zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí už minulý týždeň, 23. januára. To vtedy rozhodlo o prerušení svojho rokovania, aby mohli poslanci spolu s pracovníkmi mestského úradu opätovne spočítavať podpisy pod petičnými hárkami. Poslanci tak zareagovali na argumenty prokurátora, ktorý spochybnil správnosť spočítania počtu hlasov pod petíciou. Mesto pri opätovnom sčítavaní hlasov vyvinulo softvér, ktorý poslancom skrátil čas overenia petície. Avšak mesto ani po opätovnom spočítaní podpisov pod petíciou prokurátorovi nepredložilo žiadne výstupy z dodatočného prepočítania podpisov.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia