Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVA: Mesto Nitra vyhlásilo výberové konanie na hlavného kontrolóra

Mesto Nitra v decembri vyhlásilo výberové konanie na pozíciu hlavný kontrolór mesta. V súčasnosti zastáva túto funkciu Darina Keselyová. Pozícia  hlavného kontrolóra má osobitné postavenie v organizačnej štruktúre mestského úradu, za svoju činnosť zodpovedá priamo mestskému zastupiteľstvu a priamo riadi útvar hlavného kontrolóra mesta a zodpovedá za jeho činnosť. Aby sa kandidáti mohli do výberového konania prihlásiť, musia spĺňať viaceré podmienky, ktoré určila radnica. Na výkon funkcie je potrebné minimálne stredoškolské vzdelanie, prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti, či vo verejnej správe.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo z 15.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 8.4.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia