Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVA: Mesto Nitra má podľa hlavného architekta mesta vážne nedostatky, riešenia na rozvoj mesta sa však našli

Nitrianske mestské zastupiteľstvo zobralo na svojom februárovom zasadnutí na vedomie informatívnu správu, ktorá sa týka vyhodnotenia akčného plánu na roky 2018-2019 v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na obdobie ôsmych rokov. Ide o zásadný materiál ktorý určuje rozvoj a smerovanie mesta. Jeho obsahom sú strategické projekty v prioritných  oblastiach ako kultúra, mobilita, investície, či partnerstvá na medzinárodnej úrovni. Rozvoj mesta je podmienený investíciami, dobrou cestnou infraštruktúrou. Tieto faktory sú podmienené zmenou územného pánu, radnica eviduje doteraz stovku podnetov. Podľa hlavného architeka Nitra zaspala dobu, preto kroky na jej rozvoj musia byť razantnejšie.

Podobné Príspevky

Spravy: Spravodajstvo z 15.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 7.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 23.6.2024

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 18.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 5.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 26.5.2024

produkcia