Televízia CENTRAL
Image default

Správa: Ako jazdiť v kruhovom objazde

Kruhové objazdy na Štúrovej ulici a pod Zoborom patria medzi kritické miesta v Nitre, ktoré doposiaľ nie sú riešené. Na oboch uvedených okružných križovatkách dochádza častejšie ku škodovým udalostiam než k nehodám.Škodové udalosti sa do štatistiky polície nezapočítávajú. Podľa polície sú obe okružné križovatky riadne a zrozumiteľne označené značením, takisto stavebno- technický stav vozovky je bez závad. Nedisciplinovanost a neznalosť zákona vodičov sú podľa nich hlavnou príčinou týchto skodových udalostí.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo y 26.3.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 16.3. 2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 4.3,2024

produkcia

Správý: Spravodajstvo z 25.2.24

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 21.2.24

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 10.2.2024

produkcia