Televízia CENTRAL
Image default

Správa: Ako jazdiť v kruhovom objazde

Kruhové objazdy na Štúrovej ulici a pod Zoborom patria medzi kritické miesta v Nitre, ktoré doposiaľ nie sú riešené. Na oboch uvedených okružných križovatkách dochádza častejšie ku škodovým udalostiam než k nehodám.Škodové udalosti sa do štatistiky polície nezapočítávajú. Podľa polície sú obe okružné križovatky riadne a zrozumiteľne označené značením, takisto stavebno- technický stav vozovky je bez závad. Nedisciplinovanost a neznalosť zákona vodičov sú podľa nich hlavnou príčinou týchto skodových udalostí.

Podobné Príspevky

Spravy: Spravodajstvo z 15.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 7.7.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 23.6.2024

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 18.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 5.6.2024

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 26.5.2024

produkcia