Televízia CENTRAL
Image default

Rodina v kríze – Zmiešané manželstvá

Na Slovensku sa stále čoraz viac rozoberá téma migrantov, ktorí do našej krajiny prichádzajú z viacerých dôvodov. Medzi ne patrí napríklad práca, lepšie podmienky na život, ale aj láska. No ich zaradenie sa do spoločnosti môže byť často náročné. Verejnosť má strach z neznámeho a z niečoho, čo je akýmsi spôsobom odlišné od bežného štandardu.  No aj napriek tomu sú u nás na Slovensku rodiny, kde jeden z partnerov pochádza zo zahraničia a spoločne so slovenským partnerom vychovávajú svoje deti. Ako sa takémuto páru u nás žije? Neohrozuje stabilitu takejto rodiny spomínaný strach z imigrantov, z ľudí inej rasy, národnosti, vierovyznania? Môže sa takáto zmiešaná rodina pod vplyvom vonkajších vplyvov a atmosféry v spoločnosti ocitnúť v kríze? 

Podobné Príspevky

Rodina v kríze: Život na ulici

Lukas Gregus

Rodina v kríze: Hra o život

Lukas Gregus

Rodina v kríze: Rodinné financie

Lukas Gregus

Rodina v kríze: Moje dieťa je iné

Lukas Gregus

Rodina v kríze: Virtuálne a reálne nebezpečenstvá

Lukas Gregus

Rodina v kríze – 2. diel

Lukas Gregus