Televízia CENTRAL

REGIÓN: Základná škola v rokoch

Učitelia, rodičia, pozvaní hostia aj žiaci oslávili okrúhle výročie svojej obľúbenej základnej školy na Škultétyho ulici v Topoľčanoch. Prajeme aj my tejto jubilujúcej škole do ďalšej histórie veľa úspechov, aby v jej priestoroch všetci nachádzali ochotu spolupráce pochopenia a napredovania.

Podobné Príspevky

Región: Rekonštrukcia autobusovej stanice v Trenčíne

produkcia

Región: Zdravotne postihnutí v Prievidzi fašiangovali

produkcia

Región: Krížová cesta nádeje

produkcia

Región: Fašiangové posedenie s Gizkou Ońovou

produkcia

Región: Národný týždeň manželstva v Topoľčanoch

produkcia

Región: Partizánčania fašiangovali

produkcia