Televízia CENTRAL

REGIÓN: Výstava mladých umelcov

Nitriansky samosprávny kraj a Krajské osvetové stredisko v Nitre usporiadali výstavu stredoškolských výtvarných a literárnych prác.Cieľom súťaže a putovnej výstavy bola motivácia učiteľov a žiakov k organizovaniu aktivít a podujatí, o ktoré prejavuje mládež stredných škôl záujem. 

Podobné Príspevky

Región: Strojársky veľtrh 2024

produkcia

Región: Deň múzeí a galérií

produkcia

Región: Mimoriadne zastupiteľstvo TSK k zdravotníctvu

produkcia

Región: Včelárske slávnosti

produkcia

Región: SPU otvorila jedinečné kreatívne centrum

produkcia

Región: Literatúra v uliciach mesta

produkcia