Televízia CENTRAL

REGIÓN: Vyšetrená stromová alej

Starý cintorín v Topoľčanoch sa môže popýšiť stromovou alejou, ktorá je naozaj výnimočná. Pri pohľade z vtáčej perspektívy znázorňuje slovenský dvojkríž. Keďže stromy na tomto mieste rastú od roku 1900 a pamätajú si toho naozaj veľa, je potrebné monitorovať ich stav. Mesto Topoľčany sa preto rozhodlo prizvať na pomoc firmu, ktorá zhodnotí stabilitu všetkých stromov metódou akustickej tomografie. 

Podobné Príspevky

Región: Strojársky veľtrh 2024

produkcia

Región: Deň múzeí a galérií

produkcia

Región: Mimoriadne zastupiteľstvo TSK k zdravotníctvu

produkcia

Región: Včelárske slávnosti

produkcia

Región: SPU otvorila jedinečné kreatívne centrum

produkcia

Región: Literatúra v uliciach mesta

produkcia