Televízia CENTRAL
Image default

Región: Stanovisko k porušeniu finančnej disciplíny kreatívneho inštitútu

Na VI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho kraja boli poslanci

informovaní o výsledku kontrol vykonaných v neziskovej organizácii

Kreatívny inštitút Trenčín, založenej mestom Trenčín a Trenčianskym

samosprávnym krajom

Podobné Príspevky

Región: Mesto ocenilo inšpiratívnych učiteľov

produkcia

Región: Deň učiteľov v Trenčianskom kraji

produkcia

Región: Koncert filmovej hudby

produkcia

Región: Kvetná nedeľa s palmovými ratolesťami

produkcia

Región: Scény z rodinného života

produkcia

Región: Poslanci TSK sa venovali školským a majetkovým témam

produkcia