Televízia CENTRAL
Image default

Región: Stanovisko k porušeniu finančnej disciplíny kreatívneho inštitútu

Na VI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho kraja boli poslanci

informovaní o výsledku kontrol vykonaných v neziskovej organizácii

Kreatívny inštitút Trenčín, založenej mestom Trenčín a Trenčianskym

samosprávnym krajom

Podobné Príspevky

Región: Strojársky veľtrh 2024

produkcia

Región: Deň múzeí a galérií

produkcia

Región: Mimoriadne zastupiteľstvo TSK k zdravotníctvu

produkcia

Región: Včelárske slávnosti

produkcia

Región: SPU otvorila jedinečné kreatívne centrum

produkcia

Región: Literatúra v uliciach mesta

produkcia