Televízia CENTRAL

REGIÓN: Sonda životných osudov

Intermediálny koncert s názvom SHAPED SONGS je venovaný posledným piesňovým cyklom na spomienku  Roberta SCHUMANNA a Huga WOLFA. Cieľom Shaped Songs nie je uviesť piesne iba ako estetický zážitok náhodnou dramaturgiou preferovaných diel. Vytvára hudobno-psychologickú sondu životných osudov dvoch ľudí – skladateľov, cez diagnózy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou posunuli v istom období ich života chápanie ich vlastného diela, sveta, aj ich samotných.

Podobné Príspevky

Región: Nitriansky majáles

produkcia

Región: Červeno-modrá stužka – symbol hasičov

produkcia

Región: Charitatívny majáles Nitra v kroji

produkcia

Región: Nábytok a bývanie s novými trendami

produkcia

Región: SPU otvorila Envirocentrum

produkcia

Región: výročie gymnázia v Bánovciach

produkcia