Televízia CENTRAL

REGIÓN: Rekodifikácia mimosporových konaní

Civilné právo sa odo dňa nadobudnutia účinnosti nového kódexu výrazne zmení. Právna úprava sa diferencuje na 3 samostatné  predpisy. Sporový, Mimosporový a Správny súdny poriadok. Všetky procesné rozdiely, ktoré vykazujú veci takzvaného mimosporového charakteru a z hľadiska aplikačnej praxe sú dôvodné a stávajú sa prehľadnejšie. Kódex zavádza nový pojem – mimosporové konania. Účelom autorského kolektívu rekodifikácie bolo, aby pomenovanie vyjadrovalo zmysel zákona. 

Podobné Príspevky

Región: Nitrianska diecéza má nových vysvätených

produkcia

Región: Horúčka sobotnajšej noci

produkcia

Región: DAB otvára novú divadelnú sezónu

produkcia

Región: Divadelná Nitra priniesla bohatý program

produkcia

Región: Žiaci ukázali svoje vedomosti

produkcia

Región: Zákernosti pankreatitídy

produkcia