Televízia CENTRAL

REGIÓN: Rekodifikácia mimosporových konaní

Civilné právo sa odo dňa nadobudnutia účinnosti nového kódexu výrazne zmení. Právna úprava sa diferencuje na 3 samostatné  predpisy. Sporový, Mimosporový a Správny súdny poriadok. Všetky procesné rozdiely, ktoré vykazujú veci takzvaného mimosporového charakteru a z hľadiska aplikačnej praxe sú dôvodné a stávajú sa prehľadnejšie. Kódex zavádza nový pojem – mimosporové konania. Účelom autorského kolektívu rekodifikácie bolo, aby pomenovanie vyjadrovalo zmysel zákona. 

Podobné Príspevky

Región: Rekonštrukcia autobusovej stanice v Trenčíne

produkcia

Región: Zdravotne postihnutí v Prievidzi fašiangovali

produkcia

Región: Krížová cesta nádeje

produkcia

Región: Fašiangové posedenie s Gizkou Ońovou

produkcia

Región: Národný týždeň manželstva v Topoľčanoch

produkcia

Región: Partizánčania fašiangovali

produkcia