Televízia CENTRAL

REGIÓN: Podoby súčasnej opery

V Nitrianskej Synagóge sa mohli diváci presvedčiť, že aj opera má svoje nové a mladé podoby. Študenti katedry skladby a dirigovania VŠMU predviedli svoje vlastné kompozície a skladby a ukázali návštevníkom, že súčasná opera otvára široký priestor pre bezhraničnú fantáziu a tvorivosť.

Podobné Príspevky

Región: Strojársky veľtrh 2024

produkcia

Región: Deň múzeí a galérií

produkcia

Región: Mimoriadne zastupiteľstvo TSK k zdravotníctvu

produkcia

Región: Včelárske slávnosti

produkcia

Región: SPU otvorila jedinečné kreatívne centrum

produkcia

Región: Literatúra v uliciach mesta

produkcia