Televízia CENTRAL

REGIÓN: Nitrianski poslanci rokovali

Nitrianski poslanci sa stretli v mestskom parlamente na svojom 16 zasadnutí zastupiteľstva. Na programe bolo vyše 50 bodov rokovania, kde okrem iného poslanci prerokovali Správu o výsledku finančnej kontroly v Energetickej agentúre Nitra ,návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry na školský rok 2016/2017, ale aj napríklad návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2015 za celoročné hospodárenie. 

 

Podobné Príspevky

Región: Pocta Lúčnice Svetozárovi Stračinovi

produkcia

Región: Oceňovanie športovcov v Topoľčanoch

produkcia

Región: Rekonštrukcia autobusovej stanice v Trenčíne

produkcia

Región: Zdravotne postihnutí v Prievidzi fašiangovali

produkcia

Región: Krížová cesta nádeje

produkcia

Región: Fašiangové posedenie s Gizkou Ońovou

produkcia