Televízia CENTRAL

REGIÓN: Nitrianski poslanci rokovali

Nitrianski poslanci sa stretli v mestskom parlamente na svojom 16 zasadnutí zastupiteľstva. Na programe bolo vyše 50 bodov rokovania, kde okrem iného poslanci prerokovali Správu o výsledku finančnej kontroly v Energetickej agentúre Nitra ,návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry na školský rok 2016/2017, ale aj napríklad návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2015 za celoročné hospodárenie. 

 

Podobné Príspevky

Región: Nitrianska diecéza má nových vysvätených

produkcia

Región: Horúčka sobotnajšej noci

produkcia

Región: DAB otvára novú divadelnú sezónu

produkcia

Región: Divadelná Nitra priniesla bohatý program

produkcia

Región: Žiaci ukázali svoje vedomosti

produkcia

Región: Zákernosti pankreatitídy

produkcia