Televízia CENTRAL

REGIÓN: Farnosť Kalvária otvorila svoje brány

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva.Mesto Nitra sa preto rozhodlo sprístupniť vybrané pamiatky čo najširšiemu spektru záujemcov. Svoje brány otvorila aj farnosť Nitra-Kalvária, ktorá ponúkla v rámci podujatia bohatý program.

Podobné Príspevky

Región: Strojársky veľtrh 2024

produkcia

Región: Deň múzeí a galérií

produkcia

Región: Mimoriadne zastupiteľstvo TSK k zdravotníctvu

produkcia

Región: Včelárske slávnosti

produkcia

Región: SPU otvorila jedinečné kreatívne centrum

produkcia

Región: Literatúra v uliciach mesta

produkcia