Televízia CENTRAL

REGIÓN: Dni originality

Všetci, ktorí majú radi umenie a poctivé umelecké remeslo boli viac než vítaní na výstave Dni originality, na ktorej sa predstavilo viac ako 40 vystavovateľov umenia, dizajnu a remesla z celého Slovenska a Čiech. Mladí umelci a remeselníci tak mali možnosť vystaviť svoje diela a produkty na tejto exkluzívnej predajnej výstave originálneho umenia a mnohých dávno zabudnutých remesiel.

Podobné Príspevky

Región: Strojársky veľtrh 2024

produkcia

Región: Deň múzeí a galérií

produkcia

Región: Mimoriadne zastupiteľstvo TSK k zdravotníctvu

produkcia

Región: Včelárske slávnosti

produkcia

Región: SPU otvorila jedinečné kreatívne centrum

produkcia

Región: Literatúra v uliciach mesta

produkcia