Televízia CENTRAL

REGIÓN: Diakonia v Nitre sa stará o chorých

Skvelá organistka Mária Magyarová Plšeková za sprievodu flauty v podaní Márie Lukáčovej rozozvučala tóny hudobných nástrojov v Evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre. Cieľ koncertu bol ušľachtilý. Výťažok z koncertu bol venovaný na podporu Evanjelickej zborovej diakonie v Nitre, poskytujúcej opatrovateľskú službu.

Podobné Príspevky

Región: Pocta Lúčnice Svetozárovi Stračinovi

produkcia

Región: Oceňovanie športovcov v Topoľčanoch

produkcia

Región: Rekonštrukcia autobusovej stanice v Trenčíne

produkcia

Región: Zdravotne postihnutí v Prievidzi fašiangovali

produkcia

Región: Krížová cesta nádeje

produkcia

Región: Fašiangové posedenie s Gizkou Ońovou

produkcia