Televízia CENTRAL
Image default

Región: Chemická olympiáda v Novákoch

V dňoch od 9. do 11 marca sa na strednej odbornej škole v Novákoch konal 58. ročník celoštátnej chemickej olympiády. Je to predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa náročnosti do kategórií, v ktorých prebieha postupová súťaž stupňovaná v rámci súťažných kôl.

Podobné Príspevky

Región: Blíži sa židovská Veľká noc

produkcia

Región: Špičkové roboty na SPŠ v Starej Turej

produkcia

Región: Sviatky jari

produkcia

Región: Frekventovaná cesta Nové mesto-Myjava vynovená

produkcia

Región: Deň zdravia v Topoľčanoch

produkcia

Región: Mesto ocenilo inšpiratívnych učiteľov

produkcia