Televízia CENTRAL

REGIÓN: Aj na Slovensku sa dá deti učiť inak

Učenie sa naspamäť, či držanie sa klasických vzdelávacích postupov. Aj toto môže byť súčasťou praxe vzdelávania na základných školách na Slovensku. Tento tradičný systém školstva však nie je jedinou možnosťou. Do popredia vystupuje často i otázka alternatívnych foriem vzdelávania. Práve tejto tematike bol venovaný prvý ročník Edufestu v nitrianskom Hideparku.

Podobné Príspevky

Región: Juliáles v Kreatív Klasov

produkcia

Región: V Branči zrekonštruovali kostol

produkcia

Región: Fyzika ako ju nepoznáme

produkcia

Región: Veľko-hostianská vatra

produkcia

Región: Lúčnica zavŕšila slávnosti Nitra,milá Nitra

produkcia

Región: Slávnosti otvorila púť a Pribinova Nitrawa

produkcia