Televízia CENTRAL

REGIÓN: Aj deti separujú

S enviromentálnou výchovou detí by sa malo začať už od ich skorého veku. Naučiť deti triediť odpad je dôležité, pretože to, čo sa naučia v školách, prenesú i do domácností. S deťmi potom začínajú triediť aj rodičia a blízki príbuzní. Tým sa zvyšuje enviromentálna uvedomelosť i dospelých. Preto sa mesto Topoľčany rozhodlo každoročne zorganizovať Deň otvorených dverí na dotrieďovacom dvore.

Podobné Príspevky

Región: Strojársky veľtrh 2024

produkcia

Región: Deň múzeí a galérií

produkcia

Región: Mimoriadne zastupiteľstvo TSK k zdravotníctvu

produkcia

Región: Včelárske slávnosti

produkcia

Región: SPU otvorila jedinečné kreatívne centrum

produkcia

Región: Literatúra v uliciach mesta

produkcia