Na Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch sa uskutočnili záverečné skúšky žiakov tretieho ročníka, ktorí sú prvými absolventmi duálneho vzdelávania. 
Čítať ďalej...

Na Trenčianskom hrade začínajú stavebné práce na rekonštrukcii administratívnej budovy, ktorú väčšina Trenčanov pozná pod označením Skleník. 

Čítať ďalej...

Spolutvorcami Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra budú aj odborníci z Bruselu, z predložených projektov sú najlepšie pripravené na realizáciu dopravné projekty.

Čítať ďalej...
Občianske združenia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska venujúce sa výchove, propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života sa predstavili na 1. ročníku Ekofestivalu Nitra 2018 na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre. 
Čítať ďalej...

Lions Quest  je medzinárodný preventívno-výchovný program, ktorého cieľom je podporovať rozvoj sociálno- emocionálnych schopností u detí a mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu.

Čítať ďalej...
Piknikové košíky, deky, lopty. Aj takto si mohli návštevníci Slovenského poľnohospodárskeho múzea spestriť nedeľné popoludnie, ktoré bolo venované rodinám s deťmi. Počas dňa boli pripravené rôzne sprievodné aktivity v podobe hudby, divadla, či využitia voľnočasových aktivít.
Čítať ďalej...
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre sa jubilejný 20-ty krát stalo dejiskom prehliadky divadelných škôl a divadiel krajín V4 s názvom Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás. 
Čítať ďalej...
Priestory univerzitných skleníkov SPU v Nitre spestrili korytnačky z celého sveta, ktoré sa tu predstavili na výstave Svet korytnačiek. 
Čítať ďalej...
V rámci výzvy zameranej na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva prišla trenčianska župa s medzinárodným projektom TreBuCHET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície. 
Čítať ďalej...
V Dome kultúry v Topoľčanoch sa zišlo približne 300 zubných lekárov, 270 sestier, 14 firiem a 75 hostí na 48. ročníku Topoľčianskych stomatologických dní. 
Čítať ďalej...