Trenčiansky samosprávny kraj a občianske združenie Silnejší slabším predstavili pilotný projekt pod názvom Spoza brány k politikom. Jeho úlohou bude cieľovej skupine pomôcť plnohodnotnejšie žiť.
Čítať ďalej...

To že Zoborčania sa vedia zabávať potvrdil už 4. Fašiangový ples Zoborčanov. Hostia sa zabávali do skorých ranných hodín - muzikálovými melódiami potešila hostí známa herečka Eva Pavlíková.

Čítať ďalej...

S končiacim fašiangovým obdobím pripravilo mesto Partizánske v spolupráci s Mestskou umeleckou agentúrou program s názvom Fašiangy v meste. 

Čítať ďalej...

Seniori v Topoľčanoch si už po 10 krát pripomenuli tradície a zvyklosti slávenia fašiangov na Slovensku.Na podujatí vládla priateľská atmosféra, ktorá bola spojená s príjemným kultúrnym programom.

 

Čítať ďalej...

Artefakty sú ako ryby. Nemé, spievajú farbou a tvarom. Fascinujú nás vnútorným tajomstvom a pestrosťou svojej nevyčerpateľnej evolučnej kreativity. Aj takto o svojich obrazoch hovorí akad. maliar Dušan Sekela na svojej výstave v mestskej galérii v Topoľčanoch.

Čítať ďalej...
V rámci oživovania ľudových tradícií usporiadala obec Trenčianska Turná na parkovisku za kultúrnym domom 5. "Turnanské fašangy." Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program vo forme zabíjačky, trhov, dedinských zabíjačkových pochúťok a najmä dobrej ľudovej hudby.
Čítať ďalej...
Fašiangy pod Zoborom patria k ľudovej kultúre Slovákov a už tradične vnášajú do nitrianskych ulíc typickú slávnostnú atmosféru. Fašiangový jarmok prilákal návštevníkov na tradičné slovenské dobroty, ale aj na bohatý kultúrny program.
Čítať ďalej...

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch pripravuje aj na tento rok množstvo noviniek a rekonštrukcií. Poslanci schválili otvorenie nových tried na základných školách. Novinkou je, že nemocnica v Topoľčanoch bude meniť prevádzkovateľa. Kto ním je, zatiaľ známe nie je. 

Čítať ďalej...
Poľovníci z celého nitrianskeho regiónu sa stretli v Šuranoch. Na svojom reprezentačnom plese okrem zábavy,tanca a veselice zhodnotili uplynulú poľovnícku sezónu, predali ocenenia svojim zaslúžilým členom a načrtli aj nové úlohy, ktoré ich čakajú v nasledujúcom období.
Čítať ďalej...
Civilné právo sa odo dňa nadobudnutia účinnosti nového kódexu výrazne zmení. Právna úprava sa diferencuje na 3 samostatné  predpisy. Sporový, Mimosporový a Správny súdny poriadok. Všetky procesné rozdiely, ktoré vykazujú veci takzvaného mimosporového charakteru a z hľadiska aplikačnej praxe sú dôvodné a stávajú sa prehľadnejšie. Kódex zavádza nový pojem - mimosporové konania. Účelom autorského kolektívu rekodifikácie bolo, aby pomenovanie vyjadrovalo zmysel zákona. 
Čítať ďalej...