Májový kultúrny festival v Partizánskom so stavaním Mája obohatil folklórny súbor Jánošík.

Čítať ďalej...

S cieľom šetriť si životné prostredie hlavne v oblasti škodlivých emisií odštartoval v Trenčianskej župe projekt Do práce na bicykli 2016. 

Čítať ďalej...

Na májovom rokovaní zastupiteľstva Trenčianskeho kraja poslanci schválili záverečný účet kraja za minulý rok a zmenu rozpočtu na roky 2016 až 2018.

Čítať ďalej...

Pedagógovia zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre sa predstavili v nitrianskej synagóge na spoločnom koncerte. Každému bola za obetavú prácu symbolická ruža.

Čítať ďalej...

Učitelia, rodičia, pozvaní hostia aj žiaci oslávili okrúhle výročie svojej obľúbenej základnej školy na Škultétyho ulici v Topoľčanoch. Prajeme aj my tejto jubilujúcej škole do ďalšej histórie veľa úspechov, aby v jej priestoroch všetci nachádzali ochotu spolupráce pochopenia a napredovania.

Čítať ďalej...

Deinštitucionalizácia je cesta ku komunitnému bývaniu klientov, ktorej cieľom je zmena spoločenského nazerania na ľudí so špeciálnymi potrebami. Proces deinštitucionalizácie môže navrátiť ľudí so špeciálnymi potrebami späť do spoločnosti.

Čítať ďalej...

Jeden z najmladších jazzových festivalov na Slovensku sa zrodil v Topoľčanoch! Volá sa Top Jazz Fest a hlavnými organizátormi festivalu sú pre tento rok takisto: Rudy Goga, mesto Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany.Dom kultúry Topoľčany privítali tri slovenské jazzové formácie.

Čítať ďalej...

V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Ide o celoslovenskú prehliadku umeleckých vystúpení detí z detských domovov a náhradných rodín. Podujatie dáva deťom priestor na prezentáciu svojho nadania a nesie sa v duchu spoločného hesla: „Toto som ja!“.

Čítať ďalej...

Aby si deti prirodzeným spôsobom navykli na stravu bohatú na ovocie a zeleninu a teda vitamíny majú v Topoľčanoch skvelého pomocníka. Ten im počas aktivít, ktoré ich bavia, teda rôznych súťažiach a športe hravou formou pripomína, aké je dôležite si stravu spestrovať práve ovocím a zeleninou.

Čítať ďalej...

Topoľčianska mládež si vyhrnula rukávy, a aby išla príkladom ostatným vydala sa na jarné upratovanie svojho okolia. Plné vrecia odpadkov nazbieraných topoľčianskymi študentmi nie je síce dobrou vizitkou pre tých, čo si svoje okolie takto zašpinili, ale je príjemné si uvedomiť že aj v Topoľčanoch vyrastá generácia, ktorej na životnom prostredí záleží.

Čítať ďalej...