Medzi Jarné ľudové zvyky, ktoré sa uchovávajú v meste Nitra patrí symbolická rozlúčka so zimou, tradičný sprievod vynášania Moreny a vystúpenia folklórnych súborov, ktoré prinášajú zvyky, obyčaje a piesne ospevujúce prebúdzanie prírody. To všetko prináša podujatie Sviatky jari, ktoré každoročne organizuje Centrum voľného času Domino v spolupráci s mestom Nitra. 
Čítať ďalej...

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa oslavuje 28. marca, mesto Topoľčany každoročne udeľuje ocenenia pedagógom za ich obetavú prácu , ktorú vykonávajú v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Čítať ďalej...
Priestory Ponitrianskeho múzea v Nitre rozozvučali slávnostné fanfáry halali, ktoré otvorili XXXII. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. 
Čítať ďalej...

S cieľom pripomenúť si tradície a vychutnať si predveľkonočnú atmosféru pri zdobení vajíčok či pletení korbáčov Krajské osvetove stredisko v Nitre pripravilo pre svojich malých i veľkých  návštevníkov veľkonočné tvorivé dielne. 

Čítať ďalej...
Predaj originálnych ručne vyrábaných výrobkov, domácich produktov či tradičný susedský bazár, ktorý poskytuje priestor na výmenu receptov, priateľské rozhovory, workshopy a živú hudbu. To ponúkol Veľkonočný trafoTRH v Galérii Trafačka v Nitre. 
Čítať ďalej...

S príchodom jari prichádzajú aj veľkonočné sviatky a s nimi tradičné zvyky vinšovačiek, ktoré začínajú na Kvetnú nedeľu a pokračujú oblievačkami na Veľkonočný pondelok. Tradičným rituálom praktikovaným aj dnes je vynášanie Moreny a jej upálenie, alebo utopenie. 

Čítať ďalej...

Veľkonočné kraslice, korbáče, či iný veľkonočný tovar ponúkajú ľudovoumeleckí výrobcovia v Topoľčanoch. V priestoroch Galérie mesta Topoľčany sa konalo trojdňové podujatie Veľká noc v ľudových tradíciách, ktorá bola venovaná ľudovej tvorivosti.

Čítať ďalej...

Keďže Veľká noc už klope na dvere, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre si v rámci spestrenia prehliadok múzea pripravilo pre svojich návštevníkov tematicky vyzdobený skanzen, v ktorom sa dozvedia viac o tradíciách a zvykoch Veľkej noci.

Čítať ďalej...
Sakrálny priestor nitrianskej synagógy patril po takmer dvoch rokoch opäť nitrianskemu umelcovi Karolovi Felixovi. Svetoznámy maliar, grafik, ilustrátor, autor poštových známok a ex librisov sa na toto miesto vrátil, aby tu predstavil svoju prvú publikáciu.
Čítať ďalej...